خرید بیمه نامه کرونا

به راحتی و در کمتر از یک دقیقه خودت و بیمه کن.

معرفی محصول

معرفی محصول بیمه‌ی کرونا از محصولات جدید بیمه‌ی زندگی و یکی از انواع بیمه‌نامه‌ی عمر انفرادی است. در این بیمه‌نامه در صورتی که بیمه‌شده در اثر ابتلا به بیماری کرونا در بیمارستان بستری شده یا فوت نماید، معادل سرمایه‌ی درج شده در بیمه‌نامه، به ذینفعان مندرج در بیمه‌نامه خسارت پرداخت خواهد شد.

پوشش‌های بیمه نامه

معرفی محصول بیمه‌ی کرونا از محصولات جدید بیمه‌ی زندگی و یکی از انواع بیمه‌نامه‌ی عمر انفرادی است. در این بیمه‌نامه در صورتی که بیمه‌شده در اثر ابتلا به بیماری کرونا در بیمارستان بستری شده یا فوت نماید، معادل سرمایه‌ی درج شده در بیمه‌نامه، به ذینفعان مندرج در بیمه‌نامه خسارت پرداخت خواهد شد.

شرایط بیمه نامه

 سرمایه‌ی فوت: ۵۰.۰۰۰۰.۰۰۰ تومان
سرمایه‌ی هزینه‌ی بستری بیمارستانی: ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
سرمایه‌ی هزینه‌ی تست به شرط مثبت بودن: ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
سن بیمه شده: از بدو تولد تا ۶۰ سال
مدت بیمه‌نامه: یک ساله، شش ماهه و سه ماهه
روش پرداخت حق بیمه: یک جا و در ابتدای بیمه‌نامه
دوره‌ی انتظار: برای بیمه‌های سه ماهه وشش ماهه دوره‌ی انتظار ۱۴ روز و برای بیمه نامه‌های یک ساله، دوره‌ی انتظار یک ماه می‌باشد و در این مدت بیمه‌گر تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت.

دریافت خسارت

دریافت خسارت جهت دریافت خسارت باید ضمن اعلام کتبی به نماینده‌ی مجاز و یا شعب شرکت بیمه‌ی دی، نسبت به تکمیل و ارائه‌ی مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام نمایید. پروسه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی خسارت و ایفای تعهدات شرکت بیمه‌‌ی دی، به زمان ارائه‌ی کامل مدارک از طرف بیمه‌گذار/استفاده‌کنندگان بستگی دارد.

نظرسنجی و شرکت در مسابقه

بیمه دی این پرسشنامه را برای آگاهی از نیازهای شما در مقابله با بیماری کرونا طراحی نموده است

به پاس قدر دانی از شما و وقتی که صرف کرده اید بین شرکت کنندگان ۲ دستگاه گوشی هوشمند و ۱۰بیمه نامه کرونا طرح VIP قرعه کشی خواهد شد